Việc vận chuyển hàng đặc biệt được cảnh sát VN bảo vệ ra sao?

Bộ Công an vừa công bố Dự thảo lần hai Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ. 

Bộ Công an vừa công bố Dự thảo lần hai Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ. Nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.
Ảnh minh họa. 
Theo dự thảo, hàng đặc biệt do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển gồm:
1. Tiền mặt (tiền đồng Việt Nam), giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, công trái và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, kho bạc Nhà nước;
2. Tài sản quý (vàng, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt và các loại tài sản quý khác) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, kho bạc Nhà nước;
3. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước.
Lực lượng vũ trang bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt bao gồm: Đơn vị cảnh sát nhân dân trực thuộc Bộ Công an, trực thuộc Công an tỉnh/TP có trách nhiệm vũ trang bảo vệ các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt do các cơ quan quản lý hàng đặc biệt ở trung ương, ở tỉnh/TP yêu cầu.
Đối với đường bộ, cơ quan quản lý hàng đặc biệt bố trí xe chuyên dùng và xe hộ tống vận chuyển hàng đặc biệt. Xe chuyên dùng vận chuyển hàng đặc biệt phải bảo đảm các phương tiện kỹ thuật chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ.
Mỗi chuyến vận chuyển hàng đặc biệt trên đường bộ phải có hai xe hộ tống bảo vệ, trong đó một xe dẫn đầu và một xe đi cuối xe hoặc đoàn xe vận chuyển hàng đặc biệt.
Cũng theo dự thảo nghị định, phải bảo đảm ít nhất hai cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thường xuyên làm nhiệm vụ trên mỗi xe chở hàng, xe hộ tống, toa xe đường sắt hoặc trên mỗi phương tiện vận tải đường thủy nội địa, đường hàng không.
Quá trình vận chuyển, tổ chức bảo vệ an toàn hàng đặc biệt trong quá trình vận chuyển từ khi giao, nhận, bốc xếp hàng đặc biệt lên phương tiện vận chuyển; trên đường vận chuyển; đến địa điểm và hoàn thành việc giao, nhận nơi chuyển đến.
Không chở người không có nhiệm vụ và bất cứ thứ gì khác không phải là hàng đặc biệt trên phương tiện vận chuyển hàng đặc biệt, trừ trường hợp gửi vận chuyển hàng đặc biệt trên phương tiện đường thủy nội địa, đường hàng không.
Các phương tiện vận chuyển hàng đặc biệt được ưu tiên khi đi qua các ga, cầu, phà, hầm, đèo, các trạm thu phí và được đi trong giờ cao điểm. Vận chuyển hàng đặc biệt vào ban ngày, trừ một số trường hợp thì căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí thời điểm vận chuyển hàng đặc biệt cho phù hợp.
Theo Phúc Bình/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)