Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ nhiều sai phạm bổ nhiệm cán bộ tại Cao Bằng

Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, bổ nhiệm cán bộ... của UBND tỉnh Cao Bằng.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ra thông báo kết luận thanh tra số 76/TB-TTBNV ngày 6/2/2017 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức, và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Cao Bằng. Trong đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Cao Bằng.
Thanh tra Bo Noi vu chi nhieu sai pham bo nhiem can bo tai Cao Bang
 Thanh tra Bộ Nội vụ vừa chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức... của UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh Caobang.gov.vn.
Vẫn còn nhiều sai phạm trong bổ nhiệm, quản lý cán bộ
Theo Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã căn cứ các văn bản của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy để hướng dẫn và thực hiện việc quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức. Tuy nhiên, những quy định của UBND tỉnh Cao Bằng về chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao, về cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức có một số nội dung không đúng quy định của Luật Cán bộ, Công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND tỉnh Cao Bằng cũng chưa ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng trực thuộc cấp Sở, cấp Huyện trở xuống để thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh. Ngoài ra, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, công chức, còn có 11 cơ quan chưa hoàn thiện đề án vị trí việc làm theo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt.
Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, từ 1/1/2014 đến 30/9/2016, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hai kỳ thi tuyển công chức, qua đó tuyển dụng được 87 công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh, cấp Huyện. Tuy nhiên, trong quá trình thi tuyển công chức còn tồn tại một số vi phạm. Cụ thể, kế hoạch tuyển dụng công chức không nêu số lượng biên chế công chức của từng cơ quan, đơn vị, không nêu số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng theo ngạch công chức. Thanh tra Bộ Nội vụ cũng xác định, UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu thêm điều kiện dự tuyển công chức chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức không phù hợp quy định. Thông báo tuyển dụng công chức không nêu nội dung, thời gian, địa điểm, thi tuyển. Việc lập danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi không đúng thẩm quyền. Thậm trí còn có việc Hội đồng tuyển dụng công chức được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển công chức. Đề thi, đáp án thi và việc chấm thi còn nhiều sai sót và danh sách kết quả thi tuyển không dự kiến người trúng tuyển. Ngoài ra, UBND tỉnh Cao Bằng còn ra tiếp nhận 37 trường hợp không qua thi tuyển. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, một số công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển và được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.
Đặc biệt, một số trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn (thiếu trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học). Một số trình tự chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Mặt khác, thời gian làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định. Ban hành Quyết định bổ nhiệm lại chậm đối với một số trường hợp, có 2 quyết định bổ nhiệm lại ghi thời gian giữ chức vụ không phù hợp với tuổi hưu của công chức, có 1 công chức tại thời điểm có quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ còn trên 24 tháng công tác.
Thanh tra Bo Noi vu chi nhieu sai pham bo nhiem can bo tai Cao Bang-Hinh-2
 Thông báo Kết luận Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.
Tại tỉnh Cao Bằng còn có tình trạng hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND Tỉnh chưa được lưu giữ đầy đủ tại Sở Nội vụ. Một số hồ sơ công chức còn thiếu thành phần tài liệu, văn bản, chứng chỉ. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa mở sổ đăng ký quản lý hồ sơ, công chức, sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức và sổ nghiên cứu, sử dụng, khai thác hồ sơ cán bộ, công chức. Ngoài ra, đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan thuộc UBND tỉnh Cao Bằng còn sử dụng 24 hợp đồng làm công chức chuyên môn tỏng cơ quan hành chính nhà nước là không đúng quy định.
Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức
Trên cơ sở kết luận, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế được chỉ ra để có hình thức xử lý phù hợp.
Ngoài ra Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo rà soát các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức để sửa đổi phù hợp với các quy định của pháp luật; xây dựng ban hành văn bản về quy định về tiêu chuẩn chức danh, các chức danh trưởng phó phòng trở xuống để thực hiện thống nhất tỉnh, thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức; rà soát điều kiện tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, có kế hoạch cử công chức đi đào tạo bồi dưỡng đối với các trường hợp chưa đáp ứng; miễn nhiệm đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục...
Hải Ninh

Bình luận(0)