Kỳ họp thứ 5: Những dự án Luật nào sẽ được trình Quốc hội thảo luận?

Google News

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, 7 dự án luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, 7 dự án luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này.
Bảy dự án luật được thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 gồm: Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự và Luật Đất đai (sửa đổi).
Ky hop thu 5:  Nhung du an Luat nao se duoc trinh Quoc hoi thao luan?
Bảy dự án Luật sẽ được trình Quốc hội thảo luận trong Kỳ họp thứ 5. 
Đối với dự án luật trình Quốc hội thông qua, hồ sơ gồm dự thảo luật đã được chỉnh lý; báo cáo một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án luật; dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội; tài liệu khác (nếu có).
Đối với dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, hồ sơ gồm: Báo cáo một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự thảo luật; dự thảo luật đã được chỉnh lý; tài liệu khác (nếu có).
Tổng Thư ký Quốc hội đang tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức, dự kiến chương trình làm việc, phục vụ điều hành, theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu; tập hợp, tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 5/4/2023.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)