CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC NHẤT THÔNG TIN CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC, CHÍNH TRỊ VIỆT NAM...

Vì sao khó thu hồi tài sản tham nhũng?

Vì sao khó thu hồi tài sản tham nhũng?

Việc hạn chế trong thu hồi tài sản tham nhũng là do số tiền phải thu hồi rất lớn, nhưng người phải thi hành án lại không có tài sản.