Hướng tới xây dựng Luật phổ biến kiến thức KH&CN

(Kiến Thức) - Ngày 27/12/2016 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hướng tới xây dựng Luật phổ biến kiến thức KH&CN”.

Những năm gần đây, hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã được quan tâm và nhiều có chuyển biến quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về KH&CN đến với nhân dân, phổ biến tri thức, nâng cao dân trí KH&CN; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu, triển khai, phục vụ sản xuất và đời sống.
Theo chỉ thị 42-CT/TW của bộ Chính trị ngày 16/4/2010 khẳng định Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) có nhiệm vụ đi đầu trong truyền bá kiến thức KH&CN, tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống”.
Thực hiện nhiệm vụ trên, Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hướng tới xây dựng Luật phổ biến kiến thức KH&CN”. Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam, TSKH Nghiêm Vũ Khải chủ trì hội thảo.
Hội thảo “Hướng tới xây dựng Luật phổ biến kiến thức KH&CN”. 
Trong buổi thảo luận, các nội dung chính được trình bày gồm báo cáo đề dẫn về sự cần thiết ban hành Luật phổ biến kiến thức KH&CN, giới thiệu Luật và mô hình phổ cập của các quốc gia trong khu vực. Nội dung thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, đại biểu đến dự hội thảo là dự thảo khung “Luật phổ biến kiến thức KH&CN” do Liên hiệp hội Việt Nam đề xuất, sự phối hợp giữa các bên liên quan hướng tới xây dựng Luật phổ biến kiến thức KH&CN.
Phát biểu tại hội thảo, ông Tống Văn Đỉnh (Nguyên Trưởng Ban Đào tạo và phổ biến kiến thức Liên hiệp hội) dẫn chứng về cơ sở pháp lý và bài học kinh nghiệm từ công tác phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật ở Trung Quốc. Trong đó, nhấn mạnh việc phổ cập khoa học kỹ thuật cũng như các hoạt động khác, chỉ có hiệu quả thiết thực khi được theo dõi, giám sát và đánh giá.
 
Trong khi đó, bà Dương Thị Nga (Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế Liên hiệp hội Việt Nam) đưa thông tin về chính sách, pháp luật về truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN của Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Bài tham luận làm rõ hơn về mục tiêu và nhiệm vụ của tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học. Trong đó, việc truyền đạt những thông tin mang tính học thuật đến người dân phải đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu. Từ đó, nâng cao ý thức, kỹ năng của công chúng về khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đời sống. Quan trọng hơn nữa, đó là việc tăng cường sự tham gia của quần chúng trong quá trình ra quyết định bề các chính sách liên quan đến khoa học...
Ngọc Linh

>> xem thêm

Bình luận(0)