Hà Nội: Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội cần tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công là nhà, đất.

“Lĩnh vực tài sản công là nhà, đất phạm vi quản lý rộng, giá trị rất lớn, hình thành qua nhiều thời kỳ, nhiều năm, nhiều chính sách ban hành. UBND Thành phố chỉ đạo, ban hành chính sách, quy định quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất đảm bảo hiệu quả, khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ, gây thất thu cho nhà nước và khai thác chưa hiệu quả giá trị khối tài sản nhà nước này”.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh như trên khi làm Trưởng đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố ngày 27/6.
Ha Noi: Tang cuong quan ly, su dung tai san cong la nha, dat thuoc so huu nha nuoc
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. 
Thành phố đã xử lý 653 cơ sở, với 5.821.542m2 đất và 359.503m2 nhà
Báo cáo tổng hợp của đoàn giám sát (nghiên cứu tài liệu, báo cáo của 8 sở, ngành, 30 quận, huyện, thị xã, 25 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội và tổ chức giám sát trực tiếp tại 6 cơ quan, đơn vị), Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND Thành phố cho biết, thời gian qua, UBND thành phố đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 43.791.407m2, diện tích nhà 9.919.172m2 thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố.
Thông qua việc sắp xếp nhà, đất đã thống kê được các cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không đúng quy định để xử lý.
Thành phố đã xử lý 653 cơ sở, với 5.821.542m2 đất và 359.503m2 nhà (giai đoạn từ khi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ có hiệu lực đến nay, thành phố Hà Nội đã phê duyệt 427 cơ sở nhà, đất).
Công tác xây dựng tiêu chuẩn, định mức đã được thành phố quan tâm, chỉ đạo. Việc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê sử dụng nhà chuyên dùng cơ bản được thực hiện thông qua việc thiết lập hợp đồng cho thuê theo mẫu thống nhất phù hợp quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố.
Công tác quản lý, bố trí, bán căn hộ tái định cư đã đáp ứng được nhu cầu tái định cư phục vụ các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố và công tác quản lý, vận hành nhà chung cư phần nào đã đáp ứng được nhu cầu của các hộ dân tái định cư. Ngoài ra, thành phố đã quan tâm và đạt được kết quả nhất định, bước đầu đảm bảo ổn định nơi ở cho công nhân, sinh viên, hộ thu nhập thấp và hộ tái định cư.
Tuy nhiên, Đoàn giám sát cho rằng, thời gian qua, việc quản lý sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố còn nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm trong thời gian dài, chưa được xử lý dứt điểm.
Công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất của thành phố còn chậm. Công tác quản lý lưu trữ, hoàn thiện hồ sơ giấy tờ về nhà đất trong một thời gian dài chưa được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp quan tâm, gây khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và tính khả thi của phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất. Đặc biệt, công tác quản lý để xảy ra nhiều sai phạm trong thời gian dài chưa được xem xét, giải quyết triệt; vẫn còn nợ đọng tiền cho thuê đất…
Sau khi đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị báo cáo bổ sung, giải trình thêm với Đoàn giám sát, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho rằng, việc HĐND Thành phố chọn giám sát là rất trúng và UBND Thành phố cũng xác định trong quá trình quản lý dù có nhiều kết quả tích cực, song cũng còn hạn chế, chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Ông Hải tiếp thu những ý kiến, đánh giá, nhận định của Đoàn giám sát, đồng thời giao cho Sở Tài chính cơ quan chủ trì tổng hợp, bổ sung báo cáo thêm cho Đoàn giám sát về thực trạng, số liệu ở các lĩnh vực đoàn quan tâm.
Ha Noi: Tang cuong quan ly, su dung tai san cong la nha, dat thuoc so huu nha nuoc-Hinh-2
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại buổi làm việc. 
Tăng cường thanh, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những sai sót
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất luôn được Thành phố xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, phức tạp, có nhiều khó khăn, được cử tri đặc biệt quan tâm, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo.
Việc HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội nhằm đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế tình hình và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về quản lý, sử dụng tài sản công.
Đồng thời, làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế trong tổ chức thực hiện, xử lý vi phạm để kiến nghị đến UBNDTP và các cơ quan liên quan kịp thời chấn chỉnh, tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố.
Nhấn mạnh, lĩnh vực tài sản công là nhà, đất phạm vi quản lý rộng, giá trị rất lớn, hình thành qua nhiều thời kỳ, nhiều năm, nhiều chính sách ban hành, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, ban hành chính sách, quy định quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất đảm bảo hiệu quả, khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ, gây thất thu cho nhà nước và khai thác chưa hiệu quả giá trị khối tài sản nhà nước này.
Trong đó, UBND thành phố cần rà soát, đánh giá lại mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, theo dõi sát nhiệm vụ giao cho Công ty. Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước, huy động sự tham gia phối hợp trong công tác quản lý của chính quyền cấp quận, phường. Tiếp tục chỉ đạo các ngành tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là với những tổ chức, cá nhân có vi phạm. Kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát do các sở, ngành, đơn vị báo cáo, đề xuất, cần thiết phải chuyển cơ quan điều tra.
Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, giao trách nhiệm sở, ngành cụ thể về xây dựng đơn giá thuê nhà; tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ và UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND thành phố rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực của cơ quan quản lý, tài sản công cùng cấp để đáp ứng nhu cầu nhân lực làm công tác chuyên môn về tài sản công cả về số lượng và chất lượng nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.
Để quản lý hiệu quả lĩnh vực này, theo bà Phùng Thị Hồng Hà, UBND thành phố thời gian tới cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý, sử dụng nhà, đất theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công nói chung, tài sản công là nhà, đất nói riêng.
Trước mắt, tập trung cập nhật đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu về nhà, đất vào Cơ sở dữ liệu về tài sản công của thành phố, đồng thời xây dựng phần mềm để khai thác hiệu quả dữ liệu tài sản công về nhà, đất phục vụ công tác quản lý của thành phố; rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất là tài sản công của thành phố, đảm bảo thống kê đầy đủ để quản lý chặt chẽ.
Bên cạnh đó, UBND thành phố cần chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tổng hợp, quản lý, sử dụng quỹ nhà 30%, quỹ đất 20-25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị bàn giao lại cho thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công là nhà, đất để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
“UBND thành phố sớm giao cho các sở, ngành rà soát các nợ đọng, để có giải pháp thu hồi; trong đó phân loại, có lộ trình, chế tài mạnh mẽ để xử lý, thu hồi”- bà Hà nhấn mạnh.
>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng:

Nguồn: VTV1

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)