Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2022. Số người dự kiến được điều chỉnh từ nguồn ngân sách Nhà nước là gần 897.000 người.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nếu nội dung này được thông qua, 8 nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, dự thảo đề xuất điều chỉnh cho người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, tăng 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống. Tăng lên 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

De xuat tang 15% luong huu, tro cap bao hiem xa hoi

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội dự kiến tăng 15% kể từ năm 2022. Ảnh: Thế Sơn.

Bộ LĐTB&XH cho biết đề xuất này nhằm đảm bảo bù đắp trượt giá để duy trì giá trị của khoản lương hưu, trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng do tác động bởi yếu tố lạm phát. Việc này cũng nhằm chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế của các năm 2019-2021 và lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không được điều chỉnh trong giai đoạn 2020-2021.

Ngoài ra, mức điều chỉnh trên thấp hơn mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trong 3 năm 2019, 2020 và 2021 (khoảng gần 17%), phù hợp với tốc độ tăng trưởng đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội.

Nếu thực hiện theo phương án này, số người được điều chỉnh lương và trợ cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước chi trả là gần 897.000 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là 47.226 tỷ đồng, bao gồm cả khoản đóng bảo hiểm y tế.

Dự kiến, hơn 2,2 triệu người sẽ được điều chỉnh lương và trợ cấp từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, kinh phí tăng thêm trong năm 2022 khoảng 168.045 tỷ đồng.

Khoảng 426.000 người là đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 và có mức lương hưu đang hưởng thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lương và trợ cấp. Nếu thực hiện điều chỉnh từ ngày 1/1/2022, chi phí tăng thêm dự kiến là 700 tỷ đồng.

8 đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91 và số 613 của Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142, bổ sung Quyết định số 142 và Quyết định số 38 của Chính phủ.

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53 Chính phủ.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 của Chính phủ.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Theo Mỹ Hà/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)