Chính phủ yêu cầu khắc phục thiếu sót thu hồi tài sản tham nhũng

Google News

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu có biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 2969 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Theo nội dung văn bản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản số 6071 ngày 23/3/2023 về việc kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Chinh phu yeu cau khac phuc thieu sot thu hoi tai san tham nhung
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. 
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện các nội dung kiến nghị tại mục II, điểm 3 văn bản nêu trên của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; báo cáo, kiến nghị biện pháp giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu hàng loạt kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Cụ thể, Chính phủ cần tăng cường chỉ đạo sát sao các bộ ngành, cơ quan Trung ương, UBND các cấp thực hiện nhiệm vụ và phối hợp công tác với các cơ quan hoạt động tư pháp về giải quyết, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật để đề xuất sửa đổi, bồ sung quy định, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong thực tế.
Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện, phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan như việc liên thông, trao đổi thông tin, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan trong công tác giải quyết, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Chính phủ chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để giảm thiệt hại, thất thoát về tài sản tham nhũng thông qua việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy Nhà nước; thu hồi tài sản ở nước ngoài do phạm tội mà có.
Cùng với đó, xem xét nghiên cứu cơ chế khởi kiện đối với cá nhân, tổ chức gây ra thất thoát, thiệt hại tài sản đối với Nhà nước để yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Đồng thời, Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đầu tư, phòng chống tham nhũng theo hướng kiểm soát đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là đầu tư bất động sản ra nước ngoài. Việc kiểm soát đầu tư ra nước ngoài cần được thực hiện đối với người có chức vụ, quyền hạn và người thân của họ.
Cùng với đó là mở rộng việc tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước để hỗ trợ quá trình điều tra, xét xử và thi hành án đối với các tội phạm tham nhũng, kinh tế nói riêng và tất cả tội phạm nói chung.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Chính phủ tăng cường thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành đối với việc thực hiện các hoạt động tư pháp của cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án nói chung và việc giải quyết, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng.
Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tăng cường các hoạt động thanh tra để phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối tượng kê khai tài sản theo quy định.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về công khai bản kê khai tài sản thu nhập tại nơi cư trú của người kê khai để Nhân dân giám sát; quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng có sự phân cấp quản lý theo cấp hành chính Nhà nước, xác định cấp có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản thu nhập hằng năm nhằm nâng cao năng lực quản lý ở từng cấp và đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan điều tra các cấp trong quá trình điều tra cần đảm bảo tiến hành song song với việc xác minh tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt của Nhà nước để áp dụng kịp thời các biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chủ động phối hợp, hướng dẫn các hoạt động công tác còn khó khăn, vướng mắc.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp kiểm tra công tác Thi hành án dân sự các cấp và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; tăng cường và đẩy nhanh việc xử lý thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn thống nhất các hoạt động công tác còn khó khăn, vướng mắc; sớm hoàn thiện trình cơ quan có thẩm quyền về đề án thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội.
>>> Mời độc giả xem thêm video Tài sản tham nhũng nghìn tỷ đi đâu, về đâu?

Nguồn: VTC1

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)