Xếp 5.000 que diêm thành kim tự tháp và đốt trong 10 giây

Chàng trai trẻ tỉ mỉ xếp 5.000 que diêm thành kim tự tháp trong vòng 10 giờ nhưng chỉ đốt trong 10 giây.

Video: Chàng trai xếp 5.000 que diêm thành kim tự tháp:
Nguồn video: YouTube.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)