Video: Quá trình con người bị thôi miên diễn ra như thế nào?

Các nhà nghiên cứu cho rằng, thôi miên không có nghĩa là bị điều khiển trí não mà giống trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo do quá tập trung vào việc gì đó.

Quá trình con người bị thôi miên diễn ra như thế nào? - Nguồn: ĐSPL
 

Theo Vũ Đậu/ĐSPL

>> xem thêm

Bình luận(0)