Video: Liều mạng săn cầy mangut, rắn hổ mang trả giá bằng cả mạng sống

Liều lĩnh mò vào hang cầy mangut để tấn công con non, con rắn hổ mang phun nọc Mozambique đã phải trả giá bằng cả mạng sống.

Liều lĩnh mò vào hang cầy mangut để tấn công con non, con rắn hổ mang phun nọc Mozambique đã phải trả giá bằng cả mạng sống.


Theo Hải Vân/ Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)