Video: Dòm ngó bữa ăn của đàn sư tử, linh cẩu nhận kết cục bi thảm

Sư tử tuy đã ăn uống no nê những vẫn quyết định xé thịt con linh cẩu "to gan".

Sư tử tuy đã ăn uống no nê những vẫn quyết định xé thịt con linh cẩu "to gan".


Theo Hoa Hướng Dơnơng / Toquoc

>> xem thêm

Bình luận(0)