Video : Cuộc thi treo thưởng cả trăm triệu, hàng nghìn chú ếch đua tài

Cuộc thi nhảy cóc - hay chính xác là nhảy 'ếch' đã có lịch sử gần 90 năm, với hàng nghìn các chú ếch và 'nài ếch' tham gia mỗi năm.

Cuộc thi nhảy cóc - hay chính xác là nhảy 'ếch' đã có lịch sử gần 90 năm, với hàng nghìn các chú ếch và 'nài ếch' tham gia mỗi năm.


Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)