Video: Cổ nhân dạy "Người không lo xa ắt họa đến gần"

Cổ nhân giảng: “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu” là có ý nói rằng người mà không biết lo xa thì tất sẽ có điều ưu phiền gần. Câu nói này vừa hàm chứa đạo lý sâu xa, vừa là lời giáo huấn có giá trị trường tồn.

Mời quý độc giả xem video Cổ nhân dạy "Người không lo xa ắt họa đến gần":

Theo Youtube Tử vi Huyền bí

>> xem thêm

Bình luận(0)