Video: 50% cụm công nghiệp HN không có hệ thống xử lý nước thải

Trên địa bàn thành phố có 43 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định nhưng có đến 50% cụm công nghiệp chưa có dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung...
 

Video: 50% cụm công nghiệp của Hà Nội không có hệ thống xử lý nước thải:
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)