Video: 15 phút thử thách dịch thơ sang “tiếw Việt” cải tiến

Chỉ trong vòng 5 phút tìm hiểu và 10 phút thực hành viết chữ "tiếw Việt" cải tiến, nhiều bạn đã viết được cả hai khổ thơ theo "ngôn ngữ mới".

Video: Dịch thơ sang "tiếw Việt" cải tiến:
Theo Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)