Thót tim cảnh cầy mangut quyết chiến với hổ mang chúa

Clip ghi lại trận quyết chiến không khoan nhượng giữa cầy mangut với hổ mang chúa, kết quả rắn hổ mang chúa đã bị thất bại thảm hại.

Video: Thót tim cảnh cầy mangut quyết chiến với hổ mang chúa:
Nguồn video: Youtube.
Đức Chính (theo YouTube)

Bình luận(0)