Sư tử đực giết chết sư tử cái trong vườn thú

Con sư tử đực đột nhiên quay sang tấn công rồi giết chết con sư tử cái trước rất nhiều trẻ em đang tham quan tại một vườn thú ở Ba Lan.

Đầu tiên tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng 2 con thú đang chơi đùa với nhau, nhưng rất nhanh sau đó họ đã nhận ra rằng con sư tử cái đã nằm bất động, nó đã chết.
                                                                                                              
Theo VTC

Bình luận(0)