Sốc với hình ảnh rác thải chất đống tại "kinh đô ánh sáng" Paris

Những ngày qua, "kinh đô ánh sáng" Paris ngập trong rác thải do những người thu gom rác thải đô thị đã bắt đầu đình công và phong tỏa các lò đốt rác của thành phố nhằm phản đối những thay đổi vì tuổi nghỉ hưu.

Sốc với hình ảnh rác thải chất đống tại "kinh đô ánh sáng" Paris


Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)