Phục sát đất khoan giếng bằng ống nhựa giữa hoang mạc

(Kiến Thức) - Cách khoan giếng bằng ống nhựa giữa hoang mạc chưa từng có từ trước tới nay sẽ khiến bạn phục sát đất.

Video: Phục sát đất quả khoan giếng bằng ống nhựa giữa hoang mạc:
Nguồn video: Khoảnh khắc hay.
Người Trung Đông có cách khoan giếng bằng ống nhựa để lấy nguồn nước ngầm cho sinh hoạt. Bạn sẽ phục sát đất những gì mà họ làm trên đây.
Pha Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)