Phim tài liệu: Việt Nam và Biển Đông (7)

Vị thế ổn định và hòa bình trên Biển Đông đang là chủ đề được quan tâm trong những cuộc hội đàm cấp nhà nước tại Đông Nam Á và trên thế giới.

V.Long/Quân đội nhân dân

Bình luận(0)