Nhóm trộm nữ dùng chiến thuật tinh vi ăn cắp trước mắt người bán

Một nhóm phụ nữ đã phối hợp đánh lạc hướng người bán hàng để lấy cắp đồ trong cửa hàng.

Nhóm trộm nữ dùng chiến thuật tinh vi ăn cắp ngay trước mắt người bán hàng 


Theo Huy Phong / Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)