Nhà tách làm đôi lơ lửng trong không gian

(Kiến Thức) - Ngôi nhà tách làm đôi và lơ lửng trong không gian ở London, Anh này được nghệ sĩ Alex Chinneck thiết kế.


Phạm Linh

Bình luận(0)