Nghị định phát triển thủy sản chính thức có hiệu lực

Ngày 25/8, NĐ 67 về phát triển thủy sản có hiệu lực, đó là hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ...

Clip phóng viên trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục Trưởng Tổng Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT.

Đây là chính sách được hy vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành thủy sản nói chung và cho việc khai thác hải sản xa bờ nói riêng. Trước đó, tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì một cuộc họp với các bộ ngành và 28 tỉnh ven biển về triển khai Nghị định này. 
Trong rất nhiều ý kiến của ngư dân thì hai vấn đề lớn nổi lên khi triển khai Nghị định 67 đó là ai sẽ được hưởng lợi từ chính sách này và ngư dân nên lựa chọn mẫu tàu nào để có thể vừa trả được vốn vay, vừa có lãi?
Theo VTV

Bình luận(0)