Não bộ hoạt động như thế nào trong 24 giờ?

Buổi sáng là thời điểm não bộ hoạt động hiệu quả nhất. Trong khi đó, não bộ cần nghỉ ngơi vào khoảng thời gian 21h-23h.

Video: Não bộ hoạt động như thế nào trong 24 giờ?:
Theo Phương Mai/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)