Mục sở thị lối chơi DJ vào những thập niên 80, 90

Thập niên 80, 90 của thế kỷ trước mặc dù bộ đồ dùng để chơi DJ còn khá đơn giản, chưa có động từ "chà đĩa" nhưng dân chơi đã hết sức điệu nghệ. 

Video: Mục sở thị lối chơi DJ vào những thập niên 80, 90:
Nguồn video: YouTube.
Đức Chính (theo YouTube)

Bình luận(0)