Lật tẩy “cái bang” giả sư khất thực

 Nhiều người dân sẵn lòng giúp đỡ cho những nhà sư đi khất thực nhưng ít ai biết rằng lòng tốt của họ đã bị lợi dụng.

Theo VTC14

Bình luận(0)