Kinh hãi cảnh “bức tượng” bước theo người

Nhiều người không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cảnh "bức tượng" trắng không đứng yên một chỗ mà tự di chuyển, trêu chọc mọi người.
 

Video: Kinh hãi cảnh "bức tượng" bước theo người:
Nguồn video: YouTube/PUNCHROBERT.
Đức Chính (theo YouTube)

Bình luận(0)