Khiếp sợ cảnh dùng tay không bắt ổ rắn “khủng“

Cảnh tượng khiến nhiều người xem khiếp sợ khi người đàn ông dùng tay không bắt ổ rắn ngầm dưới đất hàng chục con.
 

Video: Khiếp sợ cảnh dùng tay không bắt ổ rắn "khủng":
Theo MrBO/Gia đình Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)