Đây là cách người nước ngoài thu hoạch củ đậu

Ở nước ngoài, việc thu hoạch củ đậu được thực hiện bởi máy móc. Máy đi tới đâu, các luống củ đậu sạch tới đó.

Video: Đây là cách người nước ngoài thu hoạch củ đậu:

Hải Sơn (theo YouTube)

Bình luận(0)