Cười vỡ bụng nghe vẹt giả giọng mèo

Chú vẹt láu cá giả kêu "meo meo" để đi vào chỗ đàn mèo mà không bị đánh đuổi khiến người xem thích thú.

Video: Cười vỡ bụng cảnh chú vẹt giả giọng tiếng mèo:
Nguồn video: YouTube/Arif Can.
Đức Chính (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)