Clip sao chổi đi gần sao hỏa: 1 triệu năm mới có 1 lần

Sao chổi C/2013 A1 đã đi gần sao hỏa với khoảng cách 139.500 km, bằng khoảng 1/3 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng.


Theo Zing

Bình luận(0)