Clip: Cá sấu dài 1.2m sổng chuồng tại Việt Nam

Cá sấu dài 1,2m xổng chuồng tại Đồng Nai có thể đã ra hồ Trị An khiến các cơ quan chức năng cũng như người dân lo lắng.

Theo VTV

Bình luận(0)