Chuyện gì xảy ra khi đổ đồng nóng chảy vào quả dừa?

Thử làm thí nghiệm đổ đồng nóng chảy vào quả dừa đã bỏ nước, bạn sẽ thấy kết quả thật thú vị.

Video: Chuyện gì xảy ra khi đổ đồng nóng chảy vào quả dừa?:
Diên Lệ (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)