Chó hoang lôi tuột linh dương lên bờ xẻ thịt

Con linh dương bị bầy chó hoang vây hãm dưới đầm nước đến mệt nhoài trước khi bầy chó lôi nó lên khỏi bờ xẻ thịt.

Xem clip:

                                       Nguồn: NatGeo Wild
Theo VTC

Bình luận(0)