Các con của ông Donald Trump có được tham gia Nội các Mỹ?

Ngoài các chuyên gia đã giúp ông Donald Trump đắc cử tổng thống, nhiều thông tin cho rằng các con của ông cũng có thể tham gia vào Chính phủ nhiệm kỳ tới.

Video: Các con của Donald Trump có được tham gia Nội các Mỹ?:
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)