Báo Cheetah đuổi linh cẩu chạy bạt vía

Báo Cheetah mẹ đuổi bạt vía bầy linh cẩu để bảo vệ con.

Theo VTC

Bình luận(0)