Ba người đàn ông hợp sức khống chế rắn hổ mang chúa 3,6m

Tại Bangkok, Thái Lan, một con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét "đi lạc" vào nắp capô của một chiếc ô tô chở học sinh.

Video: Kinh hãi phát hiện rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét nấp trong nắp capô:
Theo Vũ Nguyên/VTC News

Bình luận(0)