30 quy tắc nuôi con đáng phục của người Nhật

Người Nhật vốn rất coi trọng việc giáo dục con trẻ, 30 quy tắc nuôi con đáng phục này sẽ là gương sáng cho các mẹ Việt noi theo.

Video: 30 qui tắc nuôi con đáng phục của người Nhật:
Nguồn video: Qd News
Đây là quy tắc "vàng" mà các mẹ Nhật giáo dục con mình những bài học đầu đời để phát triển nhân cách về sau.
Pha Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)