Giáo Dục

Thông tin cập nhật về cơ chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015 của bộ giáo dục ban hành

Hà Nội sẽ cho học sinh cấp 3 trở lại trường vào tháng 12

Hà Nội sẽ cho học sinh cấp 3 trở lại trường vào tháng 12

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đang khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đưa học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục.