Giáo Dục

Thông tin cập nhật về cơ chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015 của bộ giáo dục ban hành

Bộ GD&ĐT siết việc tuyển thẳng vào lớp 10

Bộ GD&ĐT siết việc tuyển thẳng vào lớp 10

Theo Bộ GD&ĐT, một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 có thêm nội dung không đúng quy định về tuyển thẳng.