Giáo Dục

Thông tin cập nhật về cơ chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015 của bộ giáo dục ban hành

“Xác ảo” – tân binh trong hệ thống công nghệ “xịn” của Đại học VinUni

“Xác ảo” – tân binh trong hệ thống công nghệ “xịn” của Đại học VinUni

(Kiến Thức) - Nhờ bàn giải phẫu tương tác ảo 3D Pirogov, sinh viên y khoa được thoải mái thực hành trên xác ảo. Đây là một trong những giáo cụ công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay, vừa được Trường Đại học VinUni đưa vào sử dụng.