Đồng chí Bùi Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội ở Hòa Bình

Ngày 17/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hòa Bình (Liên hiệp Hội tỉnh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tới dự Đại hội có đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UBKHCNMT của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Liên hiệp Hội các tỉnh, các ban, sở ngành của tỉnh.
Dong chi Bui Van Thang duoc bau lam Chu tich Lien hiep Hoi o Hoa Binh
 Quang cảnh đại hội.
Theo báo cáo tổng kết hoạt động khóa III và phương hướng, nhiệm vụ khóa IV. Liên hiệp Hội tỉnh đã có bước phát triển, khẳng định vai trò, vị trí là tổ chức Chính trị -Xã hội của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ, góp phần phục vụ phát triển Kinh tê – Xã hội của tỉnh.
Dong chi Bui Van Thang duoc bau lam Chu tich Lien hiep Hoi o Hoa Binh-Hinh-2
 Đ/C Phan Xuân Dũng Chủ tịch Liên hiệp Việt Nam tặng cờ lưu niệm chúc mừng Đại hội.
Trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 2 hội viên (Hội Điều dưỡng, Hội Sản xuất và Kinh doanh cam Cao Phong), thành lập 02 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Khoa học Công nghệ kỹ thuật – giáo dục tỉnh Hòa Bình, Câu lạc bộ Doang nghiệp Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa Bình), hiện nay tổng số các thành viên, đơn vị tham gia tổ chức Hội là 11 thành viên, 04 đơn vị trực thuộc, 06 hội viên tập thể với tổng số hơn 11.000 hội viên.
Các Hội thành viên đã huy động hội viên tham gia nghiên cứu hàng chục dự án, đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp ngành, cấp tỉnh và chuyển giao KHKT cho Nhân dân, điển hình là Hội Sử học, Hội Kiến trúc sư, Hội Điều dưỡng... và các Trung tâm thuộc Liên hiệp Hội tỉnh.
Dong chi Bui Van Thang duoc bau lam Chu tich Lien hiep Hoi o Hoa Binh-Hinh-3
 Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, hỗ trợ sáng tạo và thông tin phổ biến kiến thức được đẩy mạnh, phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành công hội thảo kỹ năng truyền thông, phổ biến kiến thức và tập huấn kỹ năng tư vấn phản biện giám định xã hội cho các tỉnh phía Bắc tại thành phố Hòa Bình; Biên tập, xuất bản, phát hành 1.300 cuấn sổ tay phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi cho nông dân trong tỉnh, do Liên hiệp Hội Việt Nam hỗ trợ kinh phí.
Tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, diễn đàn, hội thảo cho hội viên, nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa; đăng tin, bài và tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng .
Dong chi Bui Van Thang duoc bau lam Chu tich Lien hiep Hoi o Hoa Binh-Hinh-4
 Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội.
Đặc biệt, Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thành công 3 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, thu hút hàng trăm cá nhân, tổ chức tham gia với nhiều đề tài, giải pháp có chất lượng cao về Khoa học Công nghệ và khả năng ứng dụng vào thực tiễn...
Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, Liên hiệp Hội tỉnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ kết nạp 1.000 hội viên mới, 2 thành viên mới trở lên; 100% hội thành viên, đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 70% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm tư vấn, phản biện từ 2-3 quy hoạch, kế hoạch, đề án của tỉnh, phối hợp nghiên cứu 3-5 đề tài khoa học từ cấp ngành trở lên, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn...
Dong chi Bui Van Thang duoc bau lam Chu tich Lien hiep Hoi o Hoa Binh-Hinh-5
 Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích mà Liên hiệp Hội tỉnh đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Liên hiệp Hội tỉnh cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu Tỉnh ủy triển khai tốt việc thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị tạo sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp ủ Đảng, Chính quyền, đoàn thẻ đối với Liên hiệp Hội nói riêng và đội ngũ trí thức nói chung.
Tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành cấp tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước …tiếp nhận các thành tựu Khoa học Công nghệ mới, các chương trình dự án phat triển Kinh tế - Xã hội. Liên hiệp Hội tỉnh phải thực sự là cầu nối giữa các nhà khoa học với người dân, với các tổ chức quốc tế để góp phần đưa khoa học kỹ thuật các giống cây trồng vật nuôi mới để tạo nên năng suất, chất lượng hiệu quả cao.
Dong chi Bui Van Thang duoc bau lam Chu tich Lien hiep Hoi o Hoa Binh-Hinh-6
Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Nguyễn Quyết Chiến Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương và chụp ảnh cung tập thể và cá nhân đạt thành tích.
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh,đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích mà Liên hiệp các Hội tỉnh đã đạt được.
Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Liên hiệp Hội tỉnh cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phấn đấu xây dựng tổ chức vững mạnh; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan Quản lý nhà nước các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, Hợp tác xã, Nhân dân trong việc đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ Khoa học Kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nâng cao hàm lượng giá trị Khoa học Công nghệ trong sản phẩm; làm tốt hơn nữa công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học cả trong và ngoài tỉnh, nhất là những chuyên gia đầu ngành ở Trung ương tham gia hoạch định chính sách phát triển, tư vấn, hỗ trợ phát triển những ngành, lĩnh vực có vai trò thế mạnh và đột phá...
Dong chi Bui Van Thang duoc bau lam Chu tich Lien hiep Hoi o Hoa Binh-Hinh-7
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen và chụp ảnh cùng các cá nhân tập thể đạt thành tích.
Tại Đại hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân, tặng kỷ niệm chương cho 14 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phục vụ phát triển Kinh tê - Xã hội của tỉnh.
Dong chi Bui Van Thang duoc bau lam Chu tich Lien hiep Hoi o Hoa Binh-Hinh-8
Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh cùng Ban chấp hành khóa VI.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá IV gồm 32 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Thắng được bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: Truyền hình Nhân Dân

Theo NVN/Vusta.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)