Cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA

Chiều ngày 21/6, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA để lấy ý kiến đóng góp của các Ban, Bộ, Cơ quan Trung ương nhằm hoàn thiện Đề án, trình Ban Bí thư Trung ương.

Tại cuộc họp, Ths Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã báo cáo tóm tắt quá trình triển khai Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA; tiếp thu các ý kiến của Liên hiệp Hội địa phương, các Hội ngành toàn quốc, thành viên Hội đồng Trung ương, các nguyên lãnh đạo VUSTA để xây dựng dự thảo kế hoạch bổ sung nhằm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án.
Co quan Trung uong dong gop y kien De an to chuc bo may va hoat dong cua VUSTA
 TKSH Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, việc nghiên cứu Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA là rất quan trọng. Mong các Ban, Bộ, Cơ quan Trung ương đưa ra nhiều ý kiến nghiên cứu sâu, đầy đủ và toàn diện hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Đề án.
Đặc biệt cần đánh giá sát ưu điểm, hạn chế của Đề án, trên cơ sở đó đề xuất được quan điểm, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của VUSTA.
Mục tiêu của việc xây dựng Đề án là kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực hoạt động, xây dựng hệ thống VUSTA là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam thực sự vững mạnh, đoàn kết, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.
Co quan Trung uong dong gop y kien De an to chuc bo may va hoat dong cua VUSTA-Hinh-2
 Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh về tính chính trị xã hội của VUSTA.
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ...đã đánh giá rất cao Đề án vì sự công phu, dày công sức, nghiêm túc và khoa học. Bên cạnh những ưu điểm, đại diện của các Bộ, ngành cũng thẳng thắn chỉ ra những điều chưa được của Đề án trên tinh thần đóng góp tích cực.
Đại diện Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, VUSTA cần bám sát vào các Nghị quyết 18, 19, 39... về vấn đề tinh giảm biên chế để xây dựng Đề án. Ngoài ra, vị đại diện cũng nêu ý kiến về việc nên đổi của Liên hiệp Hội từ  tên "Khoa học và Kỹ thuật" thành "Khoa học và Công nghệ" để phù hợp với tình hình phát triển của đất nước.
Đại diện Ban Tuyên giáo cũng đề nghị VUSTA tập trung chỉnh sửa cấu trúc sao cho hợp lý, làm rõ được các vấn đề cơ sở lý luận, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể. Đặc biệt bám sát vào Văn kiện Đại hội Đảng XIII, Chỉ thị 42, Kết luận 93... nhất là các văn bản có nội dung tạo môi trường phát triển đội ngũ trí thức và chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài. 
Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị đã khẳng định VUSTA là tổ chức chính trị - xã hội. Vì vậy, Đề án của VUSTA phải tập trung làm rõ tính chính trị là tập hợp đông đảo, nâng cao hiệu quả, chất lượng của đội ngũ trí thức. 
Đại diện Ban Dân vận cũng tích cực đóng góp ý kiến và Đề án của VUSTA khi cho rằng, Đề án cần tập trung vào phần lý luận dựa trên nội dung của Chỉ thị 42, Kết luận 93, Kết luận 102 và Nghị quyết  Đại hội Đảng XIII. Ngoài ra, Đề án nên xác định được thời gian, giai đoạn, "xoáy sâu" vào nhiệm vụ tập hợp lực lượng đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ.
Co quan Trung uong dong gop y kien De an to chuc bo may va hoat dong cua VUSTA-Hinh-3
Chủ tịch Phan Xuân Dũng cảm ơn đại biểu của các Bộ, ngành đóng góp ý kiến vào Đề án. 
Phát biểu tại cuộc họp, TSKH Phan Xuân Dũng cảm ơn các ý kiến sâu sắc, thẳng thắn của đại diện các Ban, Bộ, Cơ quan Trung ương để VUSTA sớm hoàn thiện Đề án để trình Ban Bí thư.
"Các ý kiến của các vị đại biểu đã giúp chúng tôi "sáng" hơn trong mọi vấn đề, nội dung của Đề án. Các vị đều xác nhận Đề án là rất quan trọng đối với  đông đảo đội ngũ trí thức trong và ngoài nước. VUSTA là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng" - TSKH Phan Xuân Dũng nói và cho biết, quá trình hình thành và phát triển VUSTA là quá trình phấn đầu không ngừng, không mệt mỏi vì mục tiêu phát triển của đất nước dựa trên đội ngũ trí thức Việt Nam.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng đề nghị, sau khi đón nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các Ban, Bộ, Cơ quan Trung ương, VUSTA sẽ tổng hợp, tiếp thu và gửi lại cho các đại biểu để tiếp tục xin ý kiến hoàn chỉnh trên tinh thần cầu thị và mong sự giúp đỡ.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bản tin tài chính - Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA

Nguồn: VTV


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)