[e-Magazine] Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: “Kế tục sự nghiệp vẻ vang, tập hợp đội ngũ trí thức… xây dựng Đất nước!”

[e-Magazine] Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: “Kế tục sự nghiệp vẻ vang, tập hợp đội ngũ trí thức… xây dựng Đất nước!”

“Nhận nhiệm vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, điều tôi quan tâm nhất là làm sao kế tục sự nghiệp vẻ vang của các Đàn Anh đi trước, tập hợp đội ngũ trí thức để phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng Đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, TSKH Phan Xuân Dũng nói.
Hòa chung không khí phấn khởi mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam – VUSTA) và chào Xuân Tân Sửu 2021, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đã có cuộc trao đổi cởi mở, chân tình với Báo Tri thức và Cuộc sống.
Kế tục sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ Đàn Anh!
- Thưa TSKH Phan Xuân Dũng, khi nhậm chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông quan tâm nhất điều gì và nhìn nhận những thách thức, khó khăn mà Đảng đoàn, Thường trực VUSTA khóa VIII đối diện?
Tôi đảm nhận Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam từ ngày 25/12/2020, do Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VIII bầu ra. Điều tôi quan tâm nhất là làm sao kế tục sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ Đàn Anh đi trước, tập hợp đội ngũ trí thức để phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng Đất nước và bảo vệ Tổ quốc, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, khi khoa học công nghệ phát triển thần tốc.
Với 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch, TSKH Phan Xuân Dũng chính thức trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), từ ngày 25/12/2020.
Thử thách đối với chúng tôi - những lãnh đạo VUSTA nhiệm kỳ 2020-2025 là trên cơ sở kết quả, thành tựu của các nhiệm kỳ trước, phải phát huy hơn nữa, làm tốt hơn nữa, huy động hiệu quả hơn nữa sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước để chuẩn bị cho một thời kỳ mới của đất nước, sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
- Để thực hiện được mục tiêu Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII đề ra, ông chắc hẳn có nhiều trăn trở, cũng như những giải pháp, biện pháp mới năng động sáng tạo trong thực hiện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của VUSTA. Ông có thể cho biết những nhiệm vụ mà Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sẽ tập trung trong nhiệm kỳ 2020-2025?
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là nơi tập trung đông đảo đội ngũ trí thức Việt Nam. Chúng tôi sẽ có những giải pháp mới phù hợp hơn với yêu cầu hiện nay của đất nước là phát triển nhanh, mạnh, nhưng phải theo chiều sâu của mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Hơn bao giờ hết KH&CN cần thấm vào tất cả mọi hoạt động kinh tế, xã hội của đất nước. Lúc này, không chỉ triển khai, ứng dụng KH&KT cao, hiện đại vào sản xuất kinh doanh, mà ngay trong từng chủ trương, chính sách, pháp luật; trong từng hoạt động của tất cả tổ chức Nhà nước phải đề cao vai trò, vị trí của KH&CN, điều đó cũng đồng nghĩa, đội ngũ trí thức phải cố gắng nhiều hơn nữa, có trách nhiệm hơn nữa bằng trái tim yêu nước nồng nàn và khối óc của mình. Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phải có một vai trò xứng đáng trong các công việc này.
Đây là mục tiêu rất cao mà đất nước danh cho đội ngũ trí thức nước nhà. Việc thực hiện không hề đơn giản!
[e-Magazine] Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung: “Ke tuc su nghiep ve vang, tap hop doi ngu tri thuc… xay dung Dat nuoc!”Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng TSKH Phan Xuân Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.
 
 Vị thế của VUSTA ngày càng được khẳng định trong đội ngũ trí thức Việt Nam
- Ông quan tâm và mong muốn vị thế của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới? 
Vị thế của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng được khẳng định trong đội ngũ trí thức Việt Nam. Mong muốn của chúng tôi, mong muốn của những người lãnh đạo VUSTA hiện nay là trong nhiệm kỳ 2020-2025 tập hợp đội ngũ trí thức để đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho Đảng, cho đất nước; các tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển giao được các ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến cao của thế giới vào phục vụ sản xuất kinh doanh và điều hành xã hội tốt hơn. Đấy là mong muốn của chúng tôi và chúng tôi sẽ đoàn kết cùng nhau, phối hợp với các lực lượng trong xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện mục tiêu cao cả này.
- Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ làm gì để thu hút xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ?
Bên cạnh trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tinh thần yêu nước thì việc thu hút các nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đã đề ra cho đội ngũ trí thức của chúng ta. Hiện nay, đầu tư cho khoa học công nghệ của Việt Nam từng bước được xã hội hóa.
Cách đây 5 - 7 năm, nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ chủ yếu là từ Nhà nước, chiếm đến 80% của đầu tư toàn xã hội cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, đầu tư xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ dần tiến tới 50%.
Chúng ta phải cố gắng huy động tốt hơn nữa nguồn lực xã hội hóa khoa học công nghệ lên mức 70 - 80%, như các nước tiên tiến và phát triển trên thế giới. Lúc đó, khoa học công nghệ mới có điều kiện phát triển nhanh hơn nữa, bền vững hơn nữa và có ý nghĩa hơn nữa, phục vụ tốt hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
[e-Magazine] Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung: “Ke tuc su nghiep ve vang, tap hop doi ngu tri thuc… xay dung Dat nuoc!”-Hinh-2TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
 
Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện sứ mệnh là “Tiếng Nói” của VUSTA
- Phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam. Theo ông, Báo Tri thức và Cuộc sống cần làm gì để thực sự là tiếng nói của VUSTA trong thực hiện sứ mệnh này?
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải là đầu mối liên hệ giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết tốt những vấn đề chung trong hoạt động của Hội. Củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội trong cả nước” - Tân Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng
Theo quy hoạch báo chí của Chính phủ, Báo Tri thức và Cuộc sống là tiếng nói của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; phải thể hiện được "Tiếng Nói" chính thống của VUSTA trong việc thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đường lối, chủ trương, kết quả mà Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã đạt được. Đấy chính là việc tuyên truyền cho tất cả hội viên, đông đảo đội ngũ trí thức biết được về VUSTA.
Nhiệm vụ, trách nhiệm của tờ báo là rất quan trọng. Tôi tin rằng, với chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ kế thừa và phát huy được vai trò, sứ mệnh của mình trên nền tảng những cơ quan báo chí, tờ báo của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam từ trước đó.
Vì sự nghiệp “Khát vọng Việt Nam vươn lên hùng cường”
- Mừng Xuân Tân Sửu 2021, ông có thể trải lòng về “ghế nóng” Chủ tịch và muốn muốn sẻ chia gì với Người Liên hiệp Hội Việt Nam?
Tôi không cho là “ghế nóng”, mà được bầu chọn vào chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là niềm vinh dự đối với tôi!
Với đông đảo trí thức Việt Nam nói chung, người Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng, như đã chia sẻ từ đầu, tôi và các đồng chí Lãnh đạo trong Đảng đoàn, Thường trực VUSTA sẽ tận tâm, tận sức xây dựng, kiện toàn và phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ở tầm cao mới, trở thành địa chỉ đoàn kết, quy tụ đội ngũ trí thức của Việt Nam cùng dồn sức, đồng lòng vì một sự nghiệp “Khát vọng Việt Nam vươn lên hùng cường” như Bác Hồ kính yêu mong muốn.
Xin cám ơn TSKH Phan Xuân Dũng và chúc Ông thành công ở cương vị Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam!
Chúc ông mừng Xuân Tân Sửu 2021: Sức khỏe - An khang - Thịnh vượng!
Bài viết: Hải Ninh - Ảnh: Xuân Phú

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu