EC chưa vội thực hiện hiệp ước về hội nhập với Ukraine

Cao ủy của Liên minh châu Âu về thương mại Karel de Guht cho biết sẽ lùi thời gian vận dụng hiệp ước hội nhập với Ukraine đến 31/12/2015.

Cao ủy của Liên minh châu Âu về thương mại Karel de Guht thông báo sau cuộc tư vấn cấp bộ trưởng ba bên Nga– Ukraine– Ủy ban châu Âu (EC) về thực hiện trên thực tế cam kết quốc tế trong luật pháp và văn bản pháp quy trong nước hiệp ước về hội nhập, là việc vận dụng tạm thời về hội nhập của EC và Ukraine lùi đến 31/12/2015.
 EC chưa vội hội nhập với Ukraine.
Ông Karel de Guht nói: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận/sự đồng ý giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Klimkin, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Ulyukaev và tôi. Chúng tôi lùi việc vận dụng tạm thời về hội nhập đến 31/12/2015”.
Trong các mục đích của hiệp ước về hội nhập giữa Ukraine và EC có: thiết lập sự hội nhập, dần dần đưa Ukraine và EC lại gần nhau trên cơ sở các giá trị chung, làm sâu sắc các quan hệ kinh tế và thương mại, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án, tự do và an ninh.
Được ưu tiên là phần kinh tế. Có sự chú ý đặc biệt dành cho khu vực tự do thương mại Ukraine– EC, khu vực này phải đảm bảo hội nhập dần nền kinh tế Ukraine vào thị trường bên trong của EC. Một phần hiệp ước đề cập đến vấn đề xác lập các nguyên tắc hợp tác trong nhiều lĩnh vực: năng lượng, chính sách công nghiệp và kinh doanh, đánh thuế, du lịch và các lĩnh vực khác. Cơ chế và con đường để Ukraine nhận được viện trợ tài chính của EC cũng được xác định.
Tổng cộng hiệp ước gồm hơn một nghìn trang văn bản, về cấu trúc gồm phần mở đầu, sáu điều, 43 phụ lục và ba biên bản. Các vấn đề kinh tế là ưu tiên của hiệp ước.
Nguyễn Vũ

Bình luận(0)