Sau 3 tháng chủ không đến ở sẽ thu hồi nhà ở xã hội

Theo dự thảo, thời hạn giải quyết cho thuê, mua nhà ở xã hội không quá 30 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ.

Dự thảo Quy định về quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội do Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo và được trình mới đây tại phiên họp tập thể UBDN TP. Hà Nội đề nghị, nếu sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ nhà ở xã hội mà người mua, thuê, thuê mua không đến ở, thì coi như không có nhu cầu ở và cơ quan quản lý sẽ chấm dứt hợp đồng, thu hồi căn hộ.
Cũng theo dự thảo, thời hạn giải quyết cho thuê, mua nhà ở xã hội không quá 30 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xét hồ sơ chấm điểm ưu tiên thì thời hạn giải quyết tối đa cũng không quá 60 ngày đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước và không quá 45 ngày đối với nhà không thuộc sở hữu nhà nước.
Ảnh minh họa. 
Trường hợp người thuê, thuê mua nhà không có nhu cầu hoặc hết điều kiện thuê thì hộ gia đình phải trả lại nhà cho cơ quan quản lý để tiếp tục cho đối tượng có nhu cầu thuê.
Trường hợp nhà ở xã hội đủ điều kiện chuyển nhượng thì người chuyển nhượng phải nộp tiền sử dụng đất theo diện tích phân bổ vào ngân sách thành phố trước khi chuyển nhượng.
Ngoài ra, Dự thảo cũng đề xuất đến các vấn đề về thế chấp, chuyển nhượng nhà ở xã hội.
Theo Đức Thành/Báo Đầu tư Bất động sản

>> xem thêm

Bình luận(0)