TNG ghi nhận lãi giảm 42% trong quý 2

(Kiến Thức) - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) cho biết doanh thu trong quý 2 đạt 1.067 tỷ đồng doanh thu, giảm 14% so với cùng kỳ, lãi gộp đạt 893 tỷ đồng, giảm 14%.

Chi phí bán hàng tăng mạnh 36% lên 42 tỷ đồng, trong khi, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ. TNG cho biết các khoản chi phí đầu vào vẫn phải duy trì thanh toán đúng theo quy định và hợp đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của TNG đạt 32 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trên thế giới, toàn bộ đơn hàng tháng 3, 4, 5 khách hàng giãn thời gian giao hàng dẫn đến các chỉ tiêu của công ty đều không hoàn thành kế hoạch và giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TNG đạt 1.840 tỷ đồng doanh thu, giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ đồng, giảm 29% so với nửa đầu năm 2019.

TNG ghi nhan lai giam 42% trong quy 2
 

Năm 2020, TNG đặt kế hoạch doanh thu 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, theo đó kết thúc 6 tháng đầu năm, TNG đã thực hiện được 40% mục tiêu về doanh thu và 29% mục tiêu về lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/6 là 3.891 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu kỳ. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 34% giá trị và tăng 50%, chủ yếu do nguyên vật liệu và thành phẩm tăng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng gấp đôi so với đầu năm, đạt mức 728 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính hơn 2.000 tỷ đồng với 82% là các khoản ngắn hạn. Khoản mục này tương đương 71% nợ phải trả.

TNG cho biết, trong quý 3, dự kiến doanh thu công ty tăng trưởng 15% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa cuối năm 2020, TNG dự kiến doanh thu tăng trưởng 9% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này được đưa ra dựa trên giá trị đơn hàng ký mới cho đến thời điểm này đạt 212 triệu USD. TNG cũng đang đàm phán cung cấp các đơn hàng thiết bị y tế (quần áo, khẩu trang) cho trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại một số tỉnh và đã có đơn hàng ban đầu.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)