Lãi ròng của TNG giảm 10% trong quý 1 do đâu?

(Kiến Thức) - Dịch COVID-19 kéo dài thời gian giao hàng khiến doanh thu và lợi nhuận của TNG giảm 4% và 10%.
 

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất trong quý 1 đạt 773 tỷ đồng, giảm 4%. Giá vốn chiếm 628 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 145 tỷ đồng, giảm 3%.

Trong hoạt động tài chính, doanh thu tăng gấp đôi lên 5,3 tỷ đồng trong khi đó chi phí chiếm gần 29 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng tăng 21% lên 32 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 5% xuống 50 tỷ đồng. Do vậy, Công ty báo lãi sau thuế đạt 34 tỷ đồng, giảm 10% cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân doanh thu giảm nhẹ là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới nên khách hàng tạm giãn thời gian giao hàng khiến doanh thu xuất khẩu giảm 5%. Nếu xuất hết 400.000 sản phẩm giá trị 2,1 triệu USD thì doanh thu xuất khẩu của TNG sẽ tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Lai rong cua TNG giam 10% trong quy 1 do dau?
 

Tại thời điểm 31/3, TNG có tiền và tương đương tiền 217 tỷ đồng, giảm 26% đầu năm. Phải thu ngắn hạn tăng 38% lên 504 tỷ đồng, do tăng phải thu khác trong khi phải thu khách hàng giảm nhẹ.

Hàng tồn kho tăng từ 860 tỷ đồng lên 1.124 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 39% chủ yếu tăng nguyên liệu và thành phẩm. Công ty cũng tăng vay nợ thêm gần 380 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay ở mức 53% tổng nguồn vốn.

Trong bối cảnh đại dịch bùng phát, TNG đã linh hoạt sản xuất khẩu trang kháng khuẩn, được Bộ Y tế cấp phép và đẩy mạnh tiêu thụ. Nhờ vậy, doanh thu nội địa quý 1/2020 đạt 63 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các đơn hàng khẩu trang tập trung sản xuất trong tháng 2 đã đẩy doanh thu nội địa tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 34 tỷ đồng.

Ngoài ra, TNG đã nghiên cứu, sản xuất thành công “Bộ quần áo bảo hộ y tế phòng dịch” – chung tay với các cấp, ngành trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. Năng lực sản xuất nhà máy TNG đáp ứng được 100.000 sản phẩm/ ngày, bên cạnh dùng trong nước, TNG đang mở ra hướng đi xuất khẩu.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)