Lỗ luỹ kế của Agifish đã lên đến 535 tỷ, gấp đôi vốn góp chủ sở hữu

(Kiến Thức) - Nhờ tiết giảm được phần lớn chi phí quản lý doanh nghiệp, Agifish chỉ lỗ 2 tỷ đồng trong quý 1, cải thiện hơn nhiều so với con số lỗ 122 tỷ của cùng kỳ năm trước.
 

Theo Báo cáo tài chính quý 1/2020, CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An giang (Agifish, UPCoM: AGF) ghi nhận hơn 172 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán cá xuất khẩu đạt gần 79 tỷ đồng, doanh thu bán cá nội địa đạt 53 tỷ đồng. Doanh thu từ gia công cá tra đạt 25 tỷ đồng, còn lại là doanh thu kinh doanh kho lạnh, bán các hoàng hóa và dịch vụ khác…

Trong kỳ, các loại chi phí đều được tiết giảm, như chi phí tài chính còn 11 tỷ đồng, giảm 21%; chi phí bán hàng giảm 2%; đáng chú ý chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ mức 118 tỷ đồng của cùng kỳ về còn hơn 3 tỷ đồng.

Nhờ vậy, Agifish báo lỗ trong quý 1 chỉ hơn 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số lỗ lên đến 122 tỷ đồng.

Tính thêm các khoản lỗ của nhiều năm trước thì lỗ luỹ kế tại ngày 31/3 của Agifish lên gần 535 tỷ đồng, gần gấp đôi so với vốn góp của chủ sở hữu là 281 tỷ đồng.

Lo luy ke cua Agifish da len den 535 ty, gap doi von gop chu so huu
 AGF lỗ thêm 2 tỷ đồng trong quý 1/2020.

Tài sản của Công ty tại ngày cuối quý 1 đạt hơn 795 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, chiếm nhiều trong cơ cấu tài sản là 304 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn. Nợ phải trả của Công ty cũng tăng 5% lên 635 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Trong 3 tháng đầu năm, Agifish đã tăng thêm hơn 5 tỷ đồng vay nợ tài chính ngắn hạn lên 490 tỷ, khoản vay nợ tài chính dài hạn không đổi so đầu kỳ ở mức 8 tỷ đồng.

Vào đầu tháng 12/2019, Hội đồng quản trị Agifish đã họp thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu xuất khẩu 5.200 tấn, doanh thu ước khoảng 880 tỷ đồng. Sản lượng nguyên liệu nuôi khoảng 5.000 tấn.

Lợi nhuận dự kiến đạt 22 tỷ đồng. Ước tính kim ngạch xuất khẩu khoảng 16 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu khoảng 80.000 USD.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng thống nhất xóa các khoản nợ khó đòi với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng và giao Tổng Giám đốc cùng các phòng ban thực hiện.

Việc thống nhất xoá nợ khó đòi và đặt kế hoạch kinh doanh của Agifish diễn ra trong lúc Công ty đang gặp khó khăn và có kết quả khá tệ trong niên độ 1/10/2018 – 30/9/2019.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)