Thua lỗ 3 năm, Agifish “chơi lớn” đặt mục tiêu lãi 22 tỷ năm 2020 và xoá nợ khó đòi

(Kiến Thức) - Tại cuộc họp mới đây, Agifish đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 đạt 22 tỷ đồng, xoá nợ khó đòi gần 80 tỷ đồng, thay đổi niên độ,…
 

Ngày 10/12, Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish, HoSE: AGF) đã họp thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Năm 2020, Agifish đặt mục tiêu xuất khẩu 5.200 tấn, doanh thu ước khoảng 880 tỷ đồng. Sản lượng nguyên liệu nuôi khoảng 5.000 tấn.

Lợi nhuận dự kiến đạt 22 tỷ đồng. Ước tính kim ngạch xuất khẩu khoảng 16 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu khoảng 80.000 USD.

Agifish cũng đặt mục tiêu đưa đến mức thu nhập cho người lao động 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng thống nhất xóa các khoản nợ khó đòi với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng và giao Tổng Giám đốc cùng các phòng ban thực hiện.

Thua lo 3 nam, Agifish “choi lon” dat muc tieu lai 22 ty nam 2020 va xoa no kho doi
 Agifish tự tin có lãi 22 tỷ năm 2020 và xoá khoản nợ khó đòi gần 80 tỷ.

Việc thống nhất xoá nợ khó đòi và đặt kế hoạch kinh doanh của Agifish diễn ra trong lúc Công ty đang gặp khó khăn và có kết quả khá tệ trong niên độ 01/10/2018 – 30/09/2019.

Theo đó, Agrifish đã phát sinh khoản lỗ cho cả niên độ gần 112 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại ngày 30/09/2019 đạt hơn 382 tỷ đồng, lớn hơn so với vốn điều lệ thực góp của Công ty (281 tỷ đồng).

Bên cạnh đó Agrifish đã phát sinh lỗ 2 năm liên tiếp trước đó, cổ phiếu AGF đang thuộc diện bị kiểm soát theo quy định.

Công ty cũng đã chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán trong 2 năm liên tiếp, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Do vậy, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã cảnh báo rằng cổ phiếu AGF của Agrifish có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cũng theo Nghị quyết, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua đơn từ nhiệm của 2 Thành viên Ban kiểm soát và thống nhất đề cử 2 người mới bổ sung vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng bầu bổ sung 1 người mới vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cũng thống nhất sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/2/2020, giao Tổng Giám đốc và các ban liên quan cùng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Agifish cũng đã thống nhất thay đổi niên độ tài chính bắt đầu từ 1/1 và kết thúc vào 31/12 hàng năm thay cho niên độ tài chính bắt đầu từ 1/10 và kết thúc 30/9 hàng năm như hiện nay.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)