Giá USD

Thông tin thị trường về giá USD, diễn biến tăng giảm của giá đồng bạc Mỹ, xu hướng thị trường đối với tiền USD.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/1: USD vẫn bay cao

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/1: USD vẫn bay cao

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD treo cao bất chấp nhiều doanh nghiệp Mỹ đã bắt đầu đóng cửa hoạt động tại Trung Quốc và có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực...